Hiv och aids

Hur mannen förför gratis för eiken

Hälsa Mannens liv är kortare — varför? Den förväntade livslängden för den finländska mannen är ungefär sex år kortare än kvinnans. Det här trots ett välfärdssamhälle där alla i praktiken har tillgång till samma hälsovård. Förklaringen är inte bara att mannen är sämre på att lyssna på sin kropp, att söka hjälp i ett tidigt skede.

Produkt med klubbpris

Hiv och aids Hiv och aids Hiv är ett virus som påverkar immunförsvaret. Det vanligaste sättet att få hiv är genom oskyddat samlag. Du kan skydda dig mot hiv genom att använda kondom. Du kan inte erhålla hiv av någon som har ett välinställd behandling. Du kan leva approximativt som tidigare och plugga, jobba, hava sex, ha en partner och anskaffa barn även om du har ett hivinfektion. Den stora skillnaden blir att du måste ta mediciner regelbundet resten av livet. Vad händer i kroppen när jag får hiv? Hiv är en förkortning för humant immunbristvirus. Viruset förstör vita blodkroppar som är viktiga för immunförsvaret.Leave a comment