Rädda liv varje månad - få ”En mammas överlevnadshandbok”

En gåva till en robot

Bestämmelsen ska inte vara uteslutande begränsad till dessa slag av uppgifter utan straffansvaret ska också gälla spridning av liknande bild eller uppgift om någons privatliv. Endast då spridningen av bilderna eller uppgifterna var ägnad att medföra kännbar skada för den som uppgiften rör ska det föreligga ett straffansvar. Med skada avser vi skada på privatlivet och den personliga integriteten. Genom att privata uppgifter sprids till andra mot någons vilja eller i vart fall utan dennes giltiga samtycke sker det ett intrång i privatlivet hos den person som uppgiften rör. Kravet på att spridningen ska medföra kännbar skada innebär att det bör handla om situationer där en spridning av uppgifter kan leda till psykiskt lidande och andra allvarliga negativa personliga konsekvenser för den enskilde. En uppgift ska enligt vårt förslag anses spridd om den är tillgängliggjord för fler än ett fåtal personer. Straffansvaret ska vara oberoende av vilken teknik för spridning som har använts, t. Enligt vårt förslag ska det gälla ett undantag från straffansvar i de fall där spridningen, med hänsyn till syftet och övriga omständigheter, var försvarlig. Vid bedömningen av frågan om straffansvar ska det göras en avvägning mellan skyddet för privatlivet och värnandet av yttrandefriheten.

1. Författningsförslag

Sandra Dahlén är sexualupplysare och sexualpolitisk skribent i Feministiskt perspektiv. Och Lilla P har frågat sin mamma hur avsevärt vuxna egentligen får ta på en barn. Internationella dagen mot rasism, alternativt Day for the Elimination of Racial Discrimination som den heter på engelska, uppmärksammas av FN sedan mot historia av dödsskjutningen av 69 fredliga demonstranter i Shapeville i Sydafrika LÄS mer på FN:s hemsida. Lilla P är en nära vän till jag och min familj. En helg när han var sex år lämnade han tillsammans med sin familj Stockholms innerstad för att besöka vänner i ett förort. Framåt eftermiddagen gick han iväg med storebror och de två stora barnen, 10 år gamla, för att köpa lördagsgodis.Leave a comment