Forskningsstudie om kvinnor och sex - information till deltagare

Möt professionella män sex mötesdatum

Alla intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant av en professionell part. Känsliga personuppgifter och insamlade data har hanterats enligt Datainspektionens rekommendationer för att säkerställa deltagarnas konfidentialitet Data har förvarats inlåsta och personuppgifter och intervjudata har förvarats separat. Deltagarna har informerats om studien och medgivit muntligt och skriftligt både vid den första kontakten och vid intervjutillfället se bilaga 1. Deltagarnas frivillighet, och möjlighet att när som helst avbryta sin medverkan utan att ange skäl, har betonats i informationsmaterialet såväl som vid intervjuerna. Deltagarna erbjöds inte att läsa transkriptioner eller citat från intervjuerna. Resultaten presenteras på gruppnivå med citat från enskilda deltagare.

Hur går studien till?

Våra poddar Varför har jag ingen begär till min pojkvän längre? Det mig undrar över känns pinsamt att kackla med någon om så jag önska att ni kan hjälpa mig tillsammans detta. Mitt problem är att mig inte har någon sexlust längre. Mig kan bli kåt ibland när mig är själv men aldrig när grimas pojkvän finns i närheten.

Bakgrund och syfte

Forskningsstudie om kvinnor och sex - fakta till deltagare Jag är doktorand inom genusvetenskap vid Linköpings universitet och mig söker kvinnor som kan tänka sig att delta i ett forskningsprojekt försåvitt sex och samtycke. På den armé sidan får du reda på mer om studien, om ditt deltagande samt om de ansvariga för studien. Betvivla inte att höra av dig mot mig om du har vidare funderingar eller frågor! Jag har studerat genusvetenskap, sociologi och psykologi med inriktning kontra sexologi. Jag har länge varit hugad av frågor som rör sex, sexuellt våld och sexuellt samtycke och den stora frågan — vad är feministiskt sex?Leave a comment