Listen Now

Ensamstående girls i Oslo estland

Sammanhållningspolitiken är ett uttryck för solidaritet och EU:s främsta investeringsinstrument, och den omfattar alla regioner och minskar skillnader. Betydelsen av dess mervärde och flexibilitet under den ekonomiska och finansiella krisen har bekräftats vid flera tillfällen. Med befintliga budgetmedel har sammanhållningspolitiken bidragit till att bibehålla välbehövliga offentliga investeringsmöjligheter och förhindra ett förvärrande av krisen samt gjort det möjligt för medlemsstaterna och regionerna att anta skräddarsydda lösningar i syfte att öka resiliensen inför oförutsedda händelser och externa chocker. Den ekonomiska och finansiella krisen hade lett till konstant negativ tillväxt i Grekland, vilket de tre internationella räddningspaketen inte kunde råda bot på, samt till allvarliga likviditetsproblem och brist på offentliga medel.

Oönskade graviditeter bör ses i helhetsperspektiv – individer vård samhälle

Sverige har det högsta aborttalet i Norden. Tonårsaborterna minskar, men andelen upprepade aborter tenderar att öka. Fyrtio procent bruten abortsökande kvinnor har tidigare genomgått ett eller flera aborter. Motsvarande siffra bland män som varit involverade i ett abort är 32 procent. Upprepade aborter är associerade med socioekonomisk utsatthet, vilket bör uppmärksammas mer inom det preventiv folkhälsoarbetet.Leave a comment