Utredning par eller ensamstående inför infertilitetsbehandling

Ensamstående damer med syfilis vi klassificerad

I den här rapporten beskrivs resultaten från undersökningen SRHR, där ett representativt urval av Sveriges befolkning, 16—84 år, svarade på frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter SRHR. Studiedesignen i SRHR ger en unik möjlighet att analysera svaren från olika grupper i befolkningen. Homo- och bisexuella samt personer med transerfarenhet är relativt få i SRHR Resultaten för homo- och bisexuella personer behandlades med viktning för att minska skevheter i bortfallet. Samtidigt kan inte viktningen justera för alla skevheter.

Sammanfattning

Swedish English. Sedan januari är det tillåtet för privata IVF-kliniker i Sverige att utföra behandlingar med donerade ägg äggdonation , det är också tillåtet att utföra behandlingar med både donerade ägg och donerade spermier dubbeldonation. Livio-gruppen är stolta över att nu kunna offerera äggdonations- och dubbeldonationsbehandlingar med hög kvalitet och korta väntetider efter utredning. Äggdonation erbjuds till par och ensamstående kvinns där kvinnan saknar eller har kraftigt nedsatt äggstocksfunktion. Orsakerna till detta kan vara tidig menopaus eller då sjukdomar, tidigare operationer eller cellgiftsbehandlingar slagit ut äggstocksfunktionen. Äggdonation kan också vara en alternativ då upprepade IVF-behandlingar inte resulterat i graviditet. Dubbeldonation innebär behandling tillsammans både ett donerat ägg och donerade spermier. Barnet har då ingen genetisk koppling till någon av föräldrarna. Denna metod kan erbjudas till par därborta man av medicinska skäl varken kan använda egna ägg eller egna spermier, eller till ensamstående kvinnor eller samkönade kvinnliga par som är i behov av donerade ägg.Leave a comment