Så många flickor hotas på nätet – världen över

Möt flickor på internet idag tonårings

I den Nationella trygghets­under­sökningen uppger 5,6 procent att de utsattes för sexualbrott under Andel utsatta för sexualbrott Könsfördelning Ålder Andel utsatta för sexualbrott genom tvång Andel utsatta för sexualbrott genom utnyttjande av försvarslös position Anmälda sexualbrott Uppklarade sexualbrott Misstänkta för sexualbrott Lagförda för sexualbrott Sexualbrott bland unga Andel som utsatts för sexualbrott Självrapporterad utsatthet för sexualbrott —¹, samt utsatthet för sexualbrott genom tvång och utsatthet för sexualbrott genom utnyttjande av försvarslös position åren —². Källa: NTU. Resultaten för utsatthet — är omräknade, eftersom undersökningen då genomfördes med en annan metod. För att öka transparensen kommer resultaten för de två frågorna nu i stället att särredovisas. Dessa frågor kan av metodologiska anledningar inte jämföras med åren före metodbytet, vilket gör att resultaten enbart finns redovisade för åren — Den Nationella trygghetsundersökningen NTU visar att 5,6 procent av befolkningen 16—84 år uppger att de utsattes för sexualbrott undervilket skulle motsvara cirka   personer om det räknas om till antal utsatta personer i befolkningen. Det är en minskning jämfört meddå andelen var 6,0 procent. Andelen utsatta ökade kontinuerligt mellan ochmen skedde ett trendbrott och nivån har i stället minskat i de senaste två mätningarna.

Sociala inslag viktigt för båda könen

Aktie som utsatts för hot Självrapporterad utsatthet för hot —¹. Källa: NTU ¹. Resultaten för utsatthet — är omräknade, eftersom undersökningen då genomfördes med ett annan metod. I Nationella trygghetsundersökningen NTU uppger 9,2 procent av befolkningen 16—84 år att de utsattes för hotelse under , vilket skulle motsvara omkring   personer om det räknas försåvitt till antal utsatta personer i befolkningen. Det är på i stort sett samma nivå som , då andelen var 9,1 procent.

Handlagda brott

Hotelse och hat på nätet är vardag för tusentals flickor och unga kvinns, visar en ny rapport från Flat International. En av slutsatserna är att problemen finns i hela världen — från Sudan till Sverige. Det köper om allt från pornografiskt material, dickpics bilder på ett manligt könsorgangrooming samt förföljelse. Hot och hat som unga kvinnor och flickor tvingas utstå gällande internet. Hon ger exempel på hurdan trakasserierna kan lyda: — Det finns personer som säger: jag vet varenda du bor och kommer hem samt våldtar dig, säger Mariann Eriksson. Barnrättsorganisationen presenterar i dag en rapport tillsammans vittnesmål från 14  flickor och unga kvinnor från 22 olika länder — bland annat Norge, Kanada och Indonesien. Studien bygger på både enkäter samt djupintervjuer, som genomfördes från mars mot maj i år. Mer än hälften av de medverkande, 58 procent, uppgav att de har utsatts för trakasserier online. Sverige omfattas inte av studien, men flickor här är inte befriade från näthat — tvärtom.Leave a comment