Other languages with Google Translate

Möt kristna damer gratis så mötesmäklare

Vanliga frågor Män och kvinnor i synagogan I Malmö synagoga, som följer ortodox gudsttjänstordning, sitter män och kvinnor åtskilda under gudstjänsten. I Egalitära Synagogan i Malmö samt i både konservativa och reformsynagogor runt om i världen sitter män och kvinnor tillsammans under gudstjänsten. Separationen mellan könen i den ortodoxa gudstjänstordningen följer en gammal tradition som löper tillbaka ända till då templet fanns i Jerusalem för 2 år sedan. I synagogan anses en separation kunna hjälpa den enskilde att fokusera på bön utan distraktion. Frågan huruvida könsseparation är relevant i gudstjänstrummet har  varit en pågående diskussion inom den judiska världen under de senaste åren.

Frågor och svar om judendom

Allting du velat veta om kristen ana Varför finns det så många annorlunda kyrkor och kristna samfund? Kan hane vara kristen och homosexuell? Uppstod absolut Jesus från de döda? Var absolut Maria jungfru när hon födde Jesus? Finns det några bevis på Guds existens? Vi vill skapa ett forum där församlingsmedlemmar och icke församlingsmedlemmar kan ställa frågor om kristen tro samt kyrka. Vad har du för frågor? Ställ dina frågor till vår kyrkoherde, Yngve Göransson, direkt här nedanför.

Hur den förföljelseförberedande kursen ger mig en starkare tro under coronakrisen

Hurdan den förföljelseförberedande kursen ger mig ett starkare tro under coronakrisen Centralasien den 8 maj Jan, fältarbetare från Open Doors som arbetar med förföljda kristna i Centralasien, delar med sig bruten sina reflektioner kring undervisningen SSTS. Kursen ges till kristna i regionen samt Jan reflekterar hur den kan assist oss alla under covidkrisen. Här skriver han med egna ord: SSTS plugg i Centralasien Det är fantastiskt att se hur den centralasiatiska kyrkan når ut med hopp och ljus mirakel den pågående covidkrisen. Berättelser som vi har tagit del av visar gällande en motståndskraftig kyrka som vet hurdan man agerar under kriser — inom vissa områden delar de kristna ut mathjälp och ansiktsmasker som en sorts outreach, medan andra använder internet förut att fortsätta uppmuntra kristna och nå nya människor med evangeliet, även när samhället har stängts ned. Hur lärde de sig att agera på det här sättet? Denna undervisning hjälper dom troende att förbereda sig på förföljelse, men lärdomarna från kursen är åtminstone lika viktiga vid andra typer bruten utmaningar.Leave a comment