Jämställdhet

Hur mannen möter tjejer indisk

Telefontider under jul- nyår- och trettondagshelgen: december: Telefonen öppen kl och kl december: Stängt december: Telefonen öppen kl och kl 31 december- 3 januari: Stängt 5 januari: Telefonen öppen 6 januari: Stängt. Jämställdhet betyder jämlikhet mellan flickor och pojkar — och mellan kvinnor och män. Det handlar om lika villkor, rättigheter och möjligheter att forma samhället och sitt eget liv, oavsett kön. Över hela världen blir flickor diskriminerade och utsatta. De får ofta mindre mat, omsorg och möjlighet att utvecklas.

Jämställdhet gäller både killar och tjejer

När jag tillträdde som JämO år fick jag frågan: vilken är den viktigaste jämställdhetspolitiska frågan? Jag visste inte korrekt vad jag skulle svara, så mig sade: det finns ingen den viktigaste jämställdhetspolitiska frågan — alla frågor hänger ihop med varandra. Våra föreställningar försåvitt vad som är kvinnligt och manligt påverkar yrkesvalenvilka överväganden arbetsgivare gör bred nyrekrytering och värderingen av de yrken som är kvinnodominerade respektive mansdominerade, mot kvinnors nackdel, inte minst när det gäller lönesättningen. Sverige är ett patriarkalt samhälle, den manliga normen gäller. Det leder bland annat till att ansvaret för barn och hem i etta hand ligger på kvinnor. Det påverkar i sin tur också rekrytering och hur arbetsgivare satsar på internutbildning och upphöjning på arbetsplatsen — till kvinnors avigsida.Leave a comment