Äldre och sex – sexuell lust finns hela livet!

Pojkar hypersexuell Afrikansk möteschef

För anmälan och information: www. Tre timmars terapeutisk behandling i veckan i en dygnetruntverksamhet duger inte. Forskaren Lia Ahonen vill se en daglig evidensbaserad behandling som sätter sin prägel på hela organisationen. Fortfarande skrivs alltför många ungdomar ut från sina vårdboenden för att fortsätta med missbruk och brottslighet. Hela organisationen bör vara kunskapsbaserad, och personalgruppen bör ha en grundläggande utbildning, sammanfattar Lia Ahonen när hon refererar sin doktorsavhandling. Hon är enhetschef i psykologi vid institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete vid Örebro universitet. Lia har en bakgrund inom psykiatri och LVM-vård, där hon ägnat sig mycket åt hur man uppnår en varaktig beteendeförändring hos klienten. Hennes forskning visar att det ibland saknas både utbildning och erfarenhet. Hon önskar att alla medarbetare har en grundutbildning, till exempel socionom, beteendevetare eller socialpedagog som sedan kombineras med ett verksamhetsnära behandlingsstöd till klienterna.

GET YOUR FREE CONSULTATION

There are times when things go well, and times when we struggle. Kärlek is easy when life is going well. It is when we are going through the hard times that it can be challenging to kärlek both ourselves and our spouse.Leave a comment