Välj region:

Var Kan jag thail

Detta val innebär att du inte ser regionalt innehåll och viktig information som gäller just din region. Vi använder Talande webb. Det är ett hjälpmedel för uppläsning av text. Läs mer här. En intellektuell funktionsnedsättning kan bero på många olika saker. Det är ganska vanligt att samtidigt med den intellektuella funktionsnedsättningen ha epilepsi ,  CP cerebral pares  eller andra funktionsnedsättningar som till exempel autism  eller nedsatt syn.

Om särskilt begåvade/särbegåvade elever

Dagens skola saknar idag ofta kunskap försåvitt, samt kompetens för, att arbeta tillsammans särbegåvade barn. För denna grupp bruten barn, uppfylls idag inte skollagens anspråk på att låta alla utvecklas odla långt som möjligt. Med detta handling vill vi, från föräldragruppen Filurum, förklara problematiken för särbegåvade barn i plugget samt komma med några viktiga åtgärdsförslag för att förbättra för barnen. Vår målsättning är att även de särbegåvade barnen ska få bli sedda såsom de är, få den utbildning skollagen ger dem rätt till och tillåts utvecklas till lyckliga, aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Avkomma och elever ska ges stöd samt stimulans så att de utvecklas odla långt som möjligt. En strävan skall vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling mot aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Nu gäller det att bygga vidare med nästa steg: att möjliggöra för, samt kräva av, skolorna att uppfylla skollagen även för dom särbegåvade barnen.

Vad är intellektuell funktionsnedsättning?

Frågorna består av avidentifierade hopkok från konsultationssamtal, respons på föreläsningar och alldeles vanlig vardaglig praktik, besynnerlig och andras. Fråga:   Det verkar som om det här med särbegåvning är den senaste modeflugan. På grimas skola skyller fler och fler föräldrar gällande särbegåvning när eleven inte gör som den ska. Redan i förskoleklass vill päron att man ska ta hänsyn mot någon slags högre intelligens. Men köper det inte bara om barn såsom drillats hemma att läsa och anteckna tidigt?Leave a comment