Suffragetterna krävde rösträtt med våld

Möte damer i villan öppen lurad

Ida Salin var en av Finlands första fyra kvinnliga trädgårdsmästare. Hon arbetade som kransbinderska och florist på Mårten Gabriel Stenius handelsträdgård och senare hos V. Blev år änka till knapp- och snörfabrikör Otto Wilhelm Salin, och fortsatte framgångsrikt driva hans fabrik och butik till sin egen död Hennes företag var tidigt med att se produktförpackningar som en viktig del av marknadsföringen. Ida födde sonen Sigurd Otto Wilhelm tillsammans med sin man Otto Wilhelm, som på våren dog i tuberkulos. Som förmögen storstadsbo tog hon en rad släktingars och vänners barn under sina vingar och gav dem möjlighet att studera i Helsingfors. Sin systerson Olavi adopterade hon men upplöste senare adoptionen antagligen för att förhindra att hennes förmögenhet hamnade i Olavis händer. På nyårsdagen gifte sig änkefru Ida med sin italienska språklärare Maurizio della Bona, och blev samtidigt italiensk medborgare. Bara efter ungefär ett år försvann Maurizio på egna vägar och slutligen i krig.

Håll koll på svensk historia!

Somliga av de ledande aktivisterna — såsom Sylvia Pankhurst — tog ställning kontra kriget. Men den stora majoriteten slöt upp kring sitt land och sin regering. Särskilt dramatisk var omsvängningen förut Emmeline och Christabel Pankhurst, vilka tills nyligen varit den brittiska statens oförsonliga fiender. Nu engagerade de sig istället lika helhjärtat för krigsinsatsen. Kvinnorna fick mer plats Första världskriget kom att i grunden ändra det brittiska samhället. När männen tog värvning gavs kvinns plats i industrin, i den statliga förvaltningen och i jordbruket. Det märkliga skedde att mängder med män mirakel denna tid fick upp ögonen förut vad kvinnor faktiskt förmådde uträtta. Konservativa politiker som tidigare tvivlat på kvinnors förmåga kunde inte längre hålla verkligheten ifrån sig. Klart var i var fall att det steg framåt såsom kvinnor tog under kriget visade sig vara avgörande.

Möte damer i länder

Suffragetterna krävde rösträtt med våld | your-wishes.eu

Emedan nu alla kvinnors medborgarrätt blivit eu verklighet i det kommunala arbetet samt snart även bryter in över det politiska livet, förnimmes dock ingenstädes i partiväsendet någon eftertanke, vad detta djupare sett kan betyda, eller någon trånande att göra något vackert av dito. Vid de senaste valen till stadsfullmäktige och landsting lockade högerns ledare tillsammans de välgärningar, som partiet hitintills givit kvinnorna och fortfarande tänkte bestå dem. Liberaler och socialdemokrater manade enträget kvinnorna att rösta med dem under erinran, att vänsterpartierna ensamma verkat för kvinnans politiska rösträtt. Detta var allt. Okade tillfällen på den politiska marknaden att kunna köpa själar i utbyte kontra snöda löften. Det gives nog ej stora förhoppningar, att den kvinnliga rösträttens genombrott skall få betyda tillkomsten bruten ett nytt själsligt innehåll. Sedan formaldemokratien, liktydig med allmän och lika rösträtt, snart lågt sista handen vid sitt verk, skynda säkerligen partisystemen att tillsammans sig införliva kvinnorna. De senare anlända i allmänhet att rösta med avta män eller i åtskilliga fäll männen med sina kvinnor.Leave a comment