Sexualitet och hälsa bland unga som lever med hiv i Sverige

Äktenskap organ Stockholm violence

Våld kan förekomma i alla slags relationer. Att bli utsatt för våld påverkar hälsan. Våldet kan ge fysiska skador, men också olika typer av långvariga besvär. Det finns hjälp att få för att ta sig ur relationen och för att må bättre. På För dig som är ung finns det information på UMO. Våld och kontroll är aldrig ett uttryck för kärlek Våld och kontroll är aldrig ett uttryck för kärlek Våld i en relation börjar sällan på en gång, utan brukar komma gradvis. En person kan växla mellan att ibland vara snäll och omtänksam och att ibland vara kritisk, arg eller kontrollerande. Att använda våld är inte ett sätt att visa kärlek.

Våld och kontroll är aldrig ett uttryck för kärlek

Sexualitet och hälsa bland unga som lever med hiv i Sverige En granskning om kunskap, attityder och beteende bland unga och unga vuxna 16—29 år Publicerad: 1 december Artikelnummer: Folkhälsomyndigheten Förord Den här rapporten handlar om erotisk och reproduktiv hälsa och rättigheter SRHR samt STI-prevention bland unga och unga vuxna 16—29 år som lever tillsammans hiv i Sverige. Rapporten är baserad på en enkätstudie som genomfördes Utgångspunkten är Folkhälsomyndighetens arbete med den nationella hivstrategin och uppföljningsarbetet kring SRHR-området. Rapporten riktar sig främst till yrkesverksamma som möter unga och unga vuxna inom regioner, kommuner och det civila samhällets organisationer. Förhoppningen är att rapporten kan bidra med kunskap för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete. Datainsamlingen som består underlag för denna rapport har gjorts av Maja Nannesson, Veronika Svärd därtill Johanna Rubin, vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, under ledning av docent och överläkare Lars Navér. Den slutliga rapporten inneha tagits fram på Folkhälsomyndigheten av utredarna Anna-ChuChu Schindele vid enheten för erotisk hälsa och hivprevention samt Yuliya Leontyeva vid enheten för analys. Ansvarig enhetschef har varit Louise Mannheimer Folkhälsomyndigheten Avdelningschef, avdelningen för smittskydd och hälsoskydd Konklusion Rapporten bygger på den första större enkätstudien bland unga och unga vuxna 16—29 år som lever med hiv i Sverige.

Sammanfattning

Källor Sociala förhållanden Saudierna åtnjuter sociala förmåner som hör till de mest generösa i världen. Ingen statlig inkomstskatt tas ut, trots att skola — dessutom högre utbildning — och hälsovård är avgiftsfri för medborgare. Det finns dessutom ett omfattande socialförsäkringssystem och priserna gällande bensin, elektricitet, vatten, gas och flygbiljetter är subventionerade av staten. Varje vuxen saudier som inte är förmögen inneha rätt till ett stycke mark samt ett frikostigt räntefritt huslån. Änkor, handikappade och andra som kan ha besvärligt att klara sig själva får statligt understöd. Samtidigt är klyftorna enorma emellan dem och samhällets rikaste personer, särskilt kungafamiljens medlemmar som får stora apanage underhåll av staten.Leave a comment