Jultal 2017

Möt damen i Sverige himlen

Corporate site Hur kan en boll förändra samhället? Fotboll är en fantastisk sport. Den samlar människor med olika bakgrund, skapar gemenskap och är en väg in i samhället. Det vill vi vara en del av. Därför stöttar vi flick- och damfotbollslag runt om i Sverige med bland annat låneskor, mellanmål och läxhjälp. För oss räcker det inte med att bara bygga bostäder. Vi vill också vara en aktiv och engagerad kraft på de orter där vi finns. Genom att stödja lagidrott hjälper vi ett stort antal utövare och främjar även mångfald och integration.

Om Studio Ett

Avkomma i fängelse Kvinnlig köns­stymp­ning ger tjejer men för livet Omkring 3,9 miljoner flickor köns­stympas varje år världen kvar. Den grymma sed­vänjan har prakti­serats inom mer än 2 år. In­greppet görs oftast helt utan be­döv­ning. Verk­tyget kan vara en smut­sig kniv, ett föråldrat rak­blad eller en glas­skärva. En andel flickor dör. De flesta traumati­seras besvärligt och får men för livet. Tillsammans den nuvarande utvecklingen beräknas antalet tjejer som könsstympas varje år ha stigit till 4,6 miljoner år Den grymma sedvänjan har praktiserats i mer än 2 år och ofta utförs ingreppet med en enkel kniv utan bedövning. UNICEF Många traditioner som länge betraktats som känsliga, heliga eller tabu­belagda har med tiden kommit att omvärderas.

Berätta om Flickprojektet 2020 som Magnolia Bostad är med att stötta.

Stefan Löfvens jultal i Köping den 17 december. Observera att det talade ordet gäller! Tack för den fina musiken av musikklasserna på Karlbergsskolan och tack Elizabeth Salomonsson för det varma välkomnandet. Det glittrar fint från juldekorationerna samt från rådhusets tak. Jag vet att ni har nyinstallerade solceller. Ni visar vägen för framtidens energiförsörjning här inom Köping. Det här är en distrikt med framtiden för sig på flera sätt. I oktober tog vi emot beskedet att Northvolt planerar att anlägga sin anläggning för utvecklingsarbete utanför Västerås.Leave a comment